Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi realizuje Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Cel programu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnienie działań towarzyszących, mających na celu wspieranie ich włączenia społecznego.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się  w  trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnieniem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 265%  kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy  społecznej, od  12 lutego 2024r.  wynosi tj. 2 056,40 zł w przypadku osoby samotnie  gospodarującej  oraz  1  590, w  przypadku osoby w rodzinie.
 
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych pokój nr 3.

Tel. 48 312 14 23 wew. 21  lub 48 384 05 07 wew. 21

ZAŁĄCZNIKI: