Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

Ważna informcja

Utworzono dnia 07.11.2023

W związku z pojawiającymi się doniesieniami od mieszkańców Gminy Jastrzębia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi oświadcza, że nieprawdziwe są informacje, iż udzielono rekomendacji jakiejkolwiek firmie zajmującej się instalacjami fotowoltaicznymi, pompami ciepła, magazynowaniem energii, klimatyzacjami, matami grzewczymi, systemami zarządzania energią, itp. Ponadto informuje się, że pracownicy Ośrodka nie występują
w imieniu jakiegokolwiek przedsiębiorcy i nie proponują zawierania umów.

Nie wyraża się również zgody na powoływanie się na współpracę firm z Ośrodkiem, ponieważ żadne porozumienie o współpracę lub partnerstwo w zakresie Programu "Czyste powietrze" nie zostało między stronami podpisane, ani też określone ustnie. Nie wyrażono również zgody na posługiwanie się w rozmowach marketingowych imionami i nazwiskami pracowników Ośrodka w ten sposób, że można by było wysnuć sugestię, iż wspierana jest działalność jakiejkolwiek firmy, bo nie jest to prawda.

Wszelkie firmy zajmujące się sprzedażą usług wymienionych powyżej zachęcamy do uczciwych zachowań zgodnych z kodeksem etyki sprzedawców i ufamy w profesjonalizm pracowników tych firm.

Na terenie gminy został uruchomiony punkt konsultacyjno- informacyjny programu „Czyste powietrze", w którym udzielane są wszelkie informacje dotyczące procedury otrzymania dotacji. Punkt znajduje się w budynku Urzędu Gminy, Jastrzębia 110. Zainteresowane osoby mogą się skontaktować z osobą obsługującą punkt po numerem telefonu 728-725-075 oraz e-mailowo: zastepca@jastrzebia.pl. Informacji udziela Pan Paweł Głuchowski.