Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Utworzono dnia 03.11.2022

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Jednym ze sposobów zwrócenia uwagi na zagadnienie przemocy podczas Kampanii 19 dni było zorganizowanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi konkursu plastycznego „Budujemy Świat wolny od przemocy”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Jastrzębia.  Celem konkursu było przede wszystkim zwiększenie wrażliwości społecznej na przemoc w rodzinie, wzrost zaangażowania dzieci  i młodzieży w kierunku reagowania na przemoc w rodzinie, której są świadkami oraz kreowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec przemocy w rodzinie.

Na konkurs zostało dostarczonych 12 prac z 3 placówek oświatowych z terenu gminy Jastrzębia:

- Szkoła Podstawowa w Mąkosach Starych – 2 prace

- Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej – 3 prace

- Szkoła Podstawowa w Jastrzębi – 7 pracDnia 31.10.2022r. o godzinie 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej              w Jastrzębi mieszczącego się w Jastrzębi 119, zebrała się komisja w składzie:

- p. Marzena Zawadzka Hernik

- p. Wioleta Wójtowicz

- p. Anna Kuczyńska

- p. Klaudia Stachowicz

Podczas oceniania prac jury wzięło pod uwagę następujące kryteria: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, estetykę pracy, zgodność z tematem.

Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.
Decyzją Komisji przyznano I, II, III miejsce i 3 wyróżnienia:
I miejsce

Agata Pierzchalska kl. VIa SP w Jastrzębi
II miejsce

Jagoda Siczek kl. Va SP w Jastrzębi

III miejsce

Grzegorz Kowalski kl. VI SP w Mąkosach Starych

Prace wyróżnione:

Lena Wójcik kl. IV SP w Woli Goryńskiej

Klaudia Kaczmarczyk kl. VIa SP w Jastrzębi

Oliwier Zakrzewski kl. VIa SP w Jastrzębi

 

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.

Nagrodzone prace będą wystawione w głównym holu Gminnego Ośrodka Pomocy w Jastrzębi. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.