Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROJEKT "SZANSA DLA CIEBIE"

Utworzono dnia 20.11.2020

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „Szansa dla Ciebie” w 2020 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Jedlance, Domem Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Domem Pomocy Społecznej w Wierzbicy od 1 września 2020 roku rozpoczęło realizację projektu pn. „Szansa dla Ciebie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie i integracja społeczna 92 uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym do IV.2023 roku. Grupę docelową stanowić będzie 92 (K/M) Uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym/mieszkańców powiatu radomskiego/, w tym: 64 osoby z niepełnosprawnościami i 28 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

Do udziału w projekcie zapraszamy: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, mieszkające na terenie powiatu radomskiego i należące do jednej z niżej wymienionych grup odbiorców: osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w wieku 18-60 lat K i 18-65 lat M, wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 15 i w wieku lat 15 i powyżej.

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu będą osoby: korzystające ze wsparcia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020, przy czym zakres wsparcia tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawności.

Ostatecznie formy wsparcia zostaną dostosowane do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb Uczestników Projektu.

Możliwa jest zmiana i wprowadzenie dodatkowych form wsparcia.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Działania realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej.

W 2021 roku obejmiemy wsparciem: - osoby z niepełnosprawnościami

  • 24 mieszkańców domów pomocy społecznej: w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy,
  • 8 osób z niepełnosprawnościami ze środowiska, mieszkańców Powiatu Radomskiego, 
  • 13 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 15 lat i powyżej, mieszkańców Powiatu Radomskiego.

Osoby należące do grup, które obejmiemy wsparciem w 2021 roku spełniające powyższe kryteria i zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

ul. Mazowieckiego 7 tel. 48 38 15 070 wew. 302 (wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej) wew. 311 (osoby z niepełnosprawnościami)

e-mail: pcpr@spradom.eu

oraz złożenia ankiety zgłoszeniowej.

 

Radom, dnia 9 listopada 2020 roku

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie kandydata do projektu

Utworzono dnia 20.11.2020, 07:49

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU „Szansa dla Ciebie”

Utworzono dnia 20.11.2020, 07:47

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 29

W poprzednim tygodniu: 138

W tym miesiącu: 190

W poprzednim miesiącu: 779

Wszystkich: 16427