Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

Program Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus

Utworzono dnia 20.07.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi uprzejmie informuje, iż odbiór artykułów spożywczych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus nastąpi w dniach 19-21.07.2023 r.  w świetlicy OSP w Jastrzębi.

Jednocześnie, informujemy, iż wszystkie chętne osoby do odbioru artykułów spożywczych, których nie ma na liście, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych, pokój nr 3 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi z udokumentowanymi dochodami za miesiąc poprzedzający zgłoszenie, tj. czerwiec 2023 r.

Pomoc w ramach PO PŻ przysługuje, jeśli osoba lub rodzina spełnia przynajmniej jedną z przesłanek określonych a art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901) oraz jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefony 48 312 14 23 wew. 21