Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Utworzono dnia 26.06.2023

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
„Korpus Wsparcia Seniorów”  na rok 2023

 

Gmina Jastrzębia otrzymała dotację i przystąpiła do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023  Moduł I, dzięki czemu możliwe będzie objęcie wsparciem seniorów  zamieszkujących na terenie gminy Jastrzębia. Realizatorem Programu Będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi.

Jakie działania będą składać się na Korpus Wsparcia Seniorów?

Pomoc będzie polegała na:

- ułatwieniu dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej;

- wsparcie psychologiczne;

- wsparcie w czynnościach dnia codziennego

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Jest także elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Dla kogo przeznaczony jest Korpus Wsparcia Seniorów?

Adresatami są seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Jastrzębia, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W jaki sposób Seniorzy mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego?

Zgłaszając się bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi, Jastrzębia 119, 26-631 Jastrzębia,  dzwoniąc pod numer: 48 3121423 wew. 21 lub na infolinię 22 505 11 11.

Edycja programu będzie realizowana do 31 grudnia 2023 r.

 

Program  „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 finansowany z dotacji budżetu państwa na realizację programu

Dofinansowanie 4 186,00 zł

Całkowita wartość zadania 5 232,50 zł