Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Utworzono dnia 10.01.2020

 Powiat Radomski z dniem 01.01.2020 roku przystąpił  do  realizacji Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020  finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji programu upływa w dniu 31 grudnia 2020 roku.

 

Usługi asystenta osobistego powinny przyczyniać się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia oraz poprawy ich funkcjonowania i mogą polegać w szczególności na:

  • pomocy w wyjściu, powrocie oraz /lub dojazdach np. do pracy, na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury,

  • pomocy w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych.

       Adresatami programu jest 20 pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do w/w, zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

         Limit godzin usług asystenta przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Osoba niepełnosprawna nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

            W czasie korzystania z usług asystenta w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” osoba niepełnosprawna nie może korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 roku poz. 1507 z późn. zm.), a także z usług, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.  

            Osoba niepełnosprawna powinna samodzielnie wybrać osobę, która będzie świadczyć dla niej usługi asystenta.

Usługi asystenta w ramach Programu mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,

  • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

        Osoba, która chce zostać uczestnikiem Programu lub jej opiekun prawny   zobowiązana/-y jest złożyć następujące dokumenty, które będą podstawą do przyznania usług asystenta:

  1) wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020,

  2) kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,

  3) klauzulę informacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią (składa uczestnik Programu o odrębnie inne pełnoletnie osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora Programu w karcie zgłoszenia, o której mowa w pkt 1).

Ponadto, należy podać dane osoby (imię i nazwisko oraz nr telefonu), którą osoba niepełnosprawna wskazuje do pełnienia funkcji asystenta osobistego .

           W/w dokumenty należy składać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 (budynek B), 26-600 Radom, pok. 02 w terminie do 15 stycznia 2020 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 30

W poprzednim tygodniu: 229

W tym miesiącu: 163

W poprzednim miesiącu: 792

Wszystkich: 6471