Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Utworzono dnia 03.07.2020

Powiat Radomski z dniem 01.01.2020 roku przystąpił  do  realizacji Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020  finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji programu upływa w dniu 31 grudnia 2020 roku. 

Usługi asystenta osobistego powinny przyczyniać się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia oraz poprawy ich funkcjonowania i mogą polegać w szczególności na:

  • pomocy w wyjściu, powrocie oraz /lub dojazdach np. do pracy, na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury,
  • pomocy w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych.

Adresatami programu jest 20 pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do ww., zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Limit godzin usług asystenta przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Osoba niepełnosprawna nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

W czasie korzystania z usług asystenta w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” osoba niepełnosprawna nie może korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 roku poz. 1507 z późn. zm.), a także z usług, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. 

Osoba niepełnosprawna powinna samodzielnie wybrać osobę, która będzie świadczyć dla niej usługi asystenta.

Usługi asystenta w ramach Programu mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
  • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

      Osoba, która chce zostać uczestnikiem Programu lub jej opiekun prawny   zobowiązana/-y jest złożyć następujące dokumenty, które będą podstawą do przyznania usług asystenta:

1)  wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia Uczestnika do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020,

2)  kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,

3)  klauzulę informacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią (składa uczestnik Programu o odrębnie inne pełnoletnie osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora Programu w karcie zgłoszenia, o której mowa w pkt 1),

4)  wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia Asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020,

Ww. dokumenty należy przesłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 (budynek B), 26-600 Radom w pierwszej kolejności, w terminie do 10 lipca 2020 roku, a następnie sukcesywnie, w miarę pozyskania kolejnych osób, które będą chciały zostać uczestnikami Programu, świadczyć usługi asystenta osobistego. 

 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020

Karta zgłoszenia Uczestnika do Programu

Karta zgłoszenia Asystenta do Programu

Klauzura informacyjna wraz z oświadczeniem

Karta rozliczenia usług

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 193

W poprzednim tygodniu: 180

W tym miesiącu: 225

W poprzednim miesiącu: 858

Wszystkich: 9487