Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja dotycząca składania wniosków na świadczenia rodzinne, „Dobry start”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020 oraz świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+” na okres zasiłkowy 2019/2021

Utworzono dnia 27.06.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. będą przyjmowane w wersji elektronicznej, a od dnia 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej wnioski na nowy okres świadczeniowy:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

 • wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” 300+

 

Zachęcamy, by wnioski składać w wersji elektronicznej poprzez:

 • emp@tia

 • Bankowość elektroniczna

 • PUE ZUS

bo jest to szybkie, proste i wygodne dla każdego mieszkańca. Im szybciej wniosek zostanie złożony, tym szybciej świadczenie będzie wypłacone. Wnioski elektroniczne przygotowane zostały w formie przyjaznych i łatwych do wypełnienia kreatorów, które krok po kroku podpowiadają jakie dane należy zamieścić.

 

Jednocześnie informuję, iż w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 października 2019 r. pracownicy działu świadczeń rodzinnych będą przyjmować interesantów:

 • poniedziałek: 10.00 – 18.00

 • wtorek: 11.00 – 15.00

 • czwartek: 11.00 – 15.00

 • piątek: 7.00 – 15.00

Nadmienia się, iż środa oraz pozostałe godziny pracy pracowników działu świadczeń rodzinnych są przeznaczone wyłącznie na wykonywanie wewnętrznej pracy – bez bezpośredniej obsługi interesanta.

Uwaga: W każdy wtorek w godz. 7.00 – 11.00 będzie możliwość skorzystania z pomocy przy elektronicznym przekazywaniu wniosku o świadczenie wychowawcze i świadczenie „Dobry start”(dyżur będzie pełniony na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jastrzębi).

Szczegółowe informacje odnośnie w/w świadczeń znajdują się na stronie internetowej ośrodka pod adresem: www.gops@jastrzebia.pl

 

 

Świadczenie „Dobry start”


 

W związku ze zbliżającą się datą (1 lipca 2019 r.) rozpoczęcia przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019 r. kolejnego roku szkolnego 2019/2020) na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ukazała się informacja  na temat aktów prawnych regulujących ww. świadczenie, zgodnie z którą uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz.514) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061), pozostają niezmienne, aktualne i obowiązujące.

W związku z powyższym, realizacja świadczenia dobry start od lipca 2019 r. z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019 r. roku szkolnego 2019/2020, odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym (w szczególności aktualne pozostają informacje, na temat realizacji ww. programu, w tym wzór wniosku, zamieszczone na stronie internetowej MRPiPS pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start).

Terminy składania i realizacji wniosków o świadczenie „ Dobry start

Od 1 lipca 2019 r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” przyjmowane będą w formie tradycyjnej (papierowej) w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi.

Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.

Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, świadczenie będzie wypłacone najpóźniej do końca września.

 

Fundusz alimentacyjny - nowy okres świadczeniowy 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 przyjmowane są:

- od dnia 01.07.2019 r. w formie elektronicznej,

- od dnia 01.08.2019 r. w formie tradycyjnej.

Tutejszy ośrodek informuje, że od nowego okresu świadczeniowego, tj. od dnia 01.10.2019 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwać będą, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.

 

Terminy składania i realizacji wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 • jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń  oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października 2019 r.

 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2019 r. 

 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 października  2019 r. do 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia 2020r. (bez wyrównania za miesiąc październik 2019 r.)

 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28.02.2020 r. (bez wyrównania na miesiące: październik i listopad 2019 r.)

 

Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy)  na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane będą:

- od dnia 01.07.2019 r. w formie elektronicznej,

- od dnia 01.08.2019 r. w formie tradycyjnej.
 

Terminy składania i realizacji wniosków o świadczenia rodzinne

 • jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września 2019 r. do 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

 


 

Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 -go roku życia bez względu na dochód rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:

- od dnia 01.07.2019 r. w formie elektronicznej,

- od dnia 01.08.2019 r. w formie tradycyjnej.

 

Terminy składania i realizacji wniosków o świadczenia rodzinne

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r. , świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec 2019 r. – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca 2019 r., zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca 2019 r. , zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października 2019 r., zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada 2019 r., zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.

 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.  Zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Wydawana będzie informacja o przyznaniu świadczenia. Organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

 Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

Od 1 lipca rodzice będą mieli 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka  - rozwiązanie to dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.
 

W załączeniu publikujemy plakaty dotyczące programu Rodzina 500+


 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 192

W poprzednim tygodniu: 180

W tym miesiącu: 224

W poprzednim miesiącu: 858

Wszystkich: 9486