Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

Całodobowe schronienie dla osób bezdomnych

Utworzono dnia 08.02.2024

                                                                                                 Jastrzębia dnia, 5.02.2024 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania:

Świadczenie usług całodobowego schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Jastrzębia.

Zamawiający :

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi  informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usług całodobowego schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Jastrzębia, świadczone będą przez:

 Stowarzyszenie ALTER-EGO, ul Wiślana 7, 05-077 Warszawa - Wesoła  

Uzasadnienie:

Powyższa oferta spełnia warunki w prowadzonym postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym i przedstawia korzystną cenę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu a jego oferta odrzuceniu.