Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktywni po pięćdziesiątce

Utworzono dnia 18.08.2021

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie ,,Aktywni po pięćdziesiątce- rozwój umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych’’ realizowanego przez Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Celem projektu jest podniesienie umiejętności cyfrowych i matematycznych oraz kompetencji społecznych u 100 osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi.

Projekt kierowany jest do osób:

 • w wieku 50+,
 • mieszkających na terenie województwa lubelskiego lub mazowieckiego,
 • pracujących lub poszukujących pracy, biernych zawodowo, bezrobotnych, na emeryturze bądź rencie,
 • z wykształceniem zawodowym, podstawowym, średnim lub wyższym.

W projekcie przewidziano następujące działania:

1. Szkolenie cyfrowe z praktycznego wykorzystywania serwisów i platform internetowych, w tym m.in.:

 • różnego rodzaju portali użytkowych takich jak pacjent.gov.pl, e-pit, e-puap czy portale bankowe,
 • portali urzędów,
 • serwisów pocztowych i dokumentów internetowych,
 • kalendarza on-line,
 • platform sprzedażowych i e-commerce.

2. Szkolenia matematyczne w zakresie m.in. planowania budżetu domowego obejmujące np.:

 • planowanie i monitorowanie miesięcznego budżetu gospodarstwa domowego,
 • posługiwanie się wiedzą dotyczącą kredytów i pożyczek,
 • korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych.
 • mowa ciała,
 • przekonywanie innych,
 • wypracowanie kompromisu,
 • praca w zespole,
 • komunikowanie się.

3. Zajęcia z trenerem kompetencji miękkich obejmujące takie zagadnienia jak:

 • mowa ciała,
 • przekonywanie innych,
 • wypracowanie kompromisu,
 • praca w zespole,
 • komunikowanie się.

Co ważne, od momentu przystąpienia do projektu aż do jego zakończenia wszyscy uczestnicy mogą liczyć na wsparcie psychologów, trenerów i doradców. Ich rolą będzie m.in.:

 • opieka nad uczestnikami projektu,
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,
 • doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb,
 • wsparcie w przebiegu ścieżki udziału w projekcie,
 • udzielanie porad edukacyjno-zawodowych.

W ramach projektu zapewnione także będzie catering, niezbędne materiały szkoleniowe, spotkanie integracyjno-animacyjne a wszelkie koszty dojazdu zostaną Państwu zwrócone.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie!

Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 732 02 58.