Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

„Mazowieccy seniorzy bezpieczni w Internecie” edycja II

Utworzono dnia 06.11.2023

Seniorzy z Kluby Senior + w Mąkosach Starych wzięli udział w projekcie „Mazowieccy seniorzy bezpieczni w Internecie” edycja II. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologami w życiu codziennym oraz korzystania z nowych mediów cyfrowych przez osoby starsze. Seniorzy nauczą się m.in. jak pisać e-mail, jak korzystać z IKP, podpisu elektronicznego.

 

Projekt „Mazowieccy seniorzy bezpieczni w Internecie – edycja II” jest finansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem „Aktywacja”, a Województwem Mazowieckim za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

Jednym z celem Stowarzyszenia „Aktywacja” jest aktywizacja seniorów i środowisk senioralnych oraz zwiększenie ich roli w życiu społecznym i obywatelskim.

Mazowieccy Seniorzy Bezpieczni w Sieci

Utworzono dnia 06.11.2023, 08:23