Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Jastrzębi

Jastrzębia 119

26-631 Jastrzębia

   NIP 7962489367    

REGON 672771613

 

 

2020

Deklaracja dostępności

BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Zawadzka Hernik.
 • E-mail: gops@jastrzebia.pl
 • Telefon: 48 384 05 07

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi
 • Adres: Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
 • E-mail: gops@jastrzebia.pl
 • Telefon: 48 384 05 07

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek dwupiętrowy. Wejście do budynku z ułatwieniami dla osób z niepełnosprawnościami, w tym wózków. Dostępne jest miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych umożliwiają dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym. W budynku, na parterze jest ogólno dostępne pomieszczenie higieniczno-sanitarne - toaleta - wyposażone w uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje

Liczba wyświetleń: 356
Utworzono dnia: 26.03.2021

Historia publikacji

 • 26.03.2021 07:21, Administrator
  Edycja strony: 2020
 • 26.03.2021 07:19, Administrator
  Edycja strony: 2020
 • 26.03.2021 07:18, Administrator
  Edycja strony: 2020